Strandkvarterets Børnehave

Strandkvarterets Børnehave

Strandkvarterets Børnehave

Telefon Telefon: 39 20 60 72
E-mail

 

Strandkvarterets Børnehave er en selvejende børnehave på Østerbro i København med plads til 23 børn. Adressen er Otto Mallings Gade 12, 2100 København Ø

 

Strandkvarterets Børnehave er en privat børnehave med 23 børn.
En fantastisk børnehave, hvor børnene er omgivet af kærlige, nærværende og omsorgsfulde voksne. Hvilket sikrer en optimal trivsel og tryghed.

Børnene får styrket deres personlige, og sociale kompetencer, samt dannelsesværdier, i en kontinuerlig proces. Endvidere arbejdes der med tydelige normer og værdier, hvilket skaber tryghed, og harmoni i børnefællesskabet.
Tillige arbejdes der med et antimobbeprogram, hvor man kan genkende værdierne: Respekt, omsorg, mod, åbenhed og omsorg, i børnekulturen.

Børnene medindrages og får styrket deres udvikling, læring, og refleksion via daglige børnemøder, og pædagogikken.
Endvidere er der fokus på at hjælpe og støtte børnene i deres konfliktløsning, via processer, så de får redskaber hertil.
Og endvidere styrke deres forståelse for andres perspektiv, og evne til at indgå i gode relationer, og interaktion med hinanden.
Derfor har børnehaven et særdeles kærligt, respektfuldt og inkluderende børnemiljø, og fællesskab.
Forældresamarbejdet vægtes højt, med en nær kontakt, og sparring.
Hvilket giver de bedste forudsætninger for, at børnene er rustet til at håndtere de krav/forventninger, som de vil møde i skolen, samt på deres øvrige færden i livet.

Rediger oplysninger

ÅbningstiderADRESSE

Otto Mallings Gade 12, 2100 København Ø

Se Rutevejledning til bil - eller Rejseplanen til tog og bus

Adresse

Otto Mallings Gade 12

2100 København Ø

Se Rutevejledning til bil

Se Rejseplanen til tog og bus